Trolejbusi Solaris Trollino
  

DEBRECENA 381
  Košicas (Kašai) iela
17.05.2008
Fot. Bohdans Turžaņskis
  Janošsa Šegnera laukums
14.08.2008
Fot. Nikolajs Bartolomejčiks
  Sehenija iela/Rietumu iela
28.04.2009
Fot. Bohdans Turžaņskis
  Ferenca Vešelēnija iela
30.09.2014
Fot. Jirgens Lēmans
  iepriekšējs trolejbuss    380 381 382    nākamais trolejbuss    
uz augšu uz Debrecenu    
   
   
stat4u