Trolejbusi Solaris Trollino
  

 
  BUDAPEŠTA BUDAPEST    Budapesti K÷zlekedÚsi Zrt. (BKV)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
601 T12 II SU92411604BPN1273 2004 2005 11.03.2005   Ganz  B A B  
602 T12 II SU92411604BPN1449 2004 2005 11.03.2005   Ganz  B A B  
603 T12 II SU92411604BPN1450 2004 2005 11.03.2005   Ganz  B A B  
604 T12 II SU92411604BPN1451 2004 2005 11.03.2005   Ganz  B A B  
605 T12 II SU92411604BPN1452 2004 2005 11.03.2005   Ganz  B A B  
606 T12 II SU92411604BPN1453 2004 2005 12.04.2005   Ganz  B A B  
607 T12 II SUU2411605BPN1432 2005 2007 21.06.2007   Ganz-Škoda  B A B  
608 T12 II SUU2411605BPN1433 2005 2007 25.06.2007   Ganz-Škoda  B A B  
609 T12 II SUU2411605BPN1434 2005 2007 25.06.2007   Ganz-Škoda  B A B  
610 T12 II SUU2411605BPN1435 2005 2007 27.06.2007   Ganz-Škoda  B A B  
611 T12 II SUU2411605BPN1436 2005 2007 27.06.2007   Ganz-Škoda  B A B  
612 T12 II SUU2411605BPN1437 2005 2007 25.07.2007   Ganz-Škoda  B A B  
613 T12 II SUU2411605BPN1438 2005 2007 25.07.2007   Ganz-Škoda  B A B  
614 T12 II SUU2411605BPN1439 2005 2007 25.07.2007   Ganz-Škoda  B A B  
615 T12 II SUU2411605BPN1440 2005 2007 25.07.2007   Ganz-Škoda  B A B  
616 T12 II SUU2411605BPN1441 2005 2007 25.07.2007   Ganz-Škoda  B A B  
8000 T12 III SUU241160FB014718 2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8001 T12 III SUU241160FB014782 2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8002 T12 III SUU241160FB014781 2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8003 T12 III SUU241160FB014784 2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8004 T12 III SUU241160FB014783 2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8005 T12 III SUU241160FB014785 2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8006 T12 III SUU241160FB014786 2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8007 T12 III SUU241160FB014787 2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8008 T12 III SUU241160FB014789 2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8009 T12 III SUU241160FB014788 2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8010 T12 III SUU241160FB014790 2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8011 T12 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8012 T12 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8013 T12 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8014 T12 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8015 T12 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8016 T12 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8017 T12 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8018 T12 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
8019 T12 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9000 T18 III SUU341210FB014719 2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
9001 T18 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
9002 T18 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
9003 T18 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
9004 T18 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
9005 T18 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
9006 T18 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
9007 T18 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
9008 T18 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
9009 T18 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
9010 T18 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
9011 T18 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
9012 T18 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
9013 T18 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
9014 T18 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
9015 T18 III   2015 2015 2015   Škoda  P A B K  
 
      PASKAIDROJUMI
 
1 -  reġistrāciju nummurs
2 -  modelis
3 -  paaudze
4 -  VIN izgatavotāja nummurs (Solaris)
5 -  virsbūvu izgatavotāja gads
6 -  trolejbusu izgatavotāja gads
7 -  ekspluatācijas no
8 -  norakstīts
9 -  elektroiekārta
10 -  elektoiekārtu montāžu vieta
  A - SC Astra Bus SRL, Arad, Rumānija
  B - Ganz Transelektro K÷zlekedÚsi Kft/Ganz-Škoda Electric Zrt., Budapešta, Ungārija
  E - Ekova Electric a.s., Ostrava, Čehija
  G - Przedsiŕbiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Trobus, Spˇ│ka z o.o., Gdiņa, Polija
  L - Miejskie Przedsiŕbiorstwo Komunikacyjne - Lublin Spˇ│ka z o.o., Ļubļina, Polija
  O - DopravnÝ podnik Ostrava a.s., Ostrava, Čehija
  P - Škoda Electric a.s., Plzeņa Čehija
  S - Solaris Bus&Coach S.A., Bolehova, Polija
  T - Tyskie Linie Trolejbusowe Spˇ│ka z o.o., Tihija, Polija
11 -   speciālais aprīkojums
  A - automātiski kontakstieņi
  B - vilceni akumulators
  D - dīzeļģenerators
  H - ūdenraža ģenerators
  K - gaisa kondicionēšana (pasažieru nodalijums)
  S - superkondensatori
12 -  piezīmes
  ST - izmēģinājumi ar superkondensatoriem
  DC IGBT - lidzstrāvu IGBT tranzistora vadīšana
  R - klasiskā vadīšana
   
stat4u    
stat4u