Trolejbusi Solaris Trollino
      

  

SOFIJA 1606
  Sofija, pie preču staciju
5.07.2010
Fot. Krasens Panevs
  Sofija, preču stacija
5.07.2010
Fot. Krasens Panevs
  iepriekšējs trolejbuss    1605 1606 1607    nākamais trolejbuss    
uz augšu uz Sofiju    
   
   
stat4u