Trolejbusi Solaris Trollino
      

  

DEBRECENA 385
  Janošsa Ondrašsa Šegnera laukums
16.05.2008
Fot. Bohdans Turžaņskis
  Lajoša Košuta iela/Burgundiju iela
17.05.2008
Fot. Bohdans Turžaņskis
  Čapo iela
17.05.2008
Fot. Bohdans Turžaņskis
  Košicas iela/Ģūli Benčura iela
17.05.2008
Fot. Bohdans Turžaņskis
  Rietumu iela
2.08.2008
Fot. Gabors Kenešis
  Košicas (Kašai) iela
9.05.2010
Fot. Vojcehs Turžaņskis
  Košicas (Kašai) iela
9.05.2010
Fot. Bohdans Turžaņskis
  iepriekšējs trolejbuss    384 385 386    nākamais trolejbuss    
uz augšu uz Debrecenu    
   
   
stat4u