Trolejbusi Solaris Trollino
      

  

DEBRECENA 342
  Janošsa Ondrašsa Šegnera laukums
12.08.2006
Fot. Gabors Kenešis
  Elizabetes iela/Tirgus iela
12.08.2006
Fot. Gabors Kenešis
  Sehenija iela/Tirgus iela
16.05.2008
Fot. Bohdans Turžaņskis
  Janošsa Ondrašsa Šegnera laukums
16.05.2008
Fot. Bohdans Turžaņskis
  Sehenija iela
16.08.2008
Fot. Nikolajs Bartolomejčiks
  Janošsa Ondrašsa Šegnera laukums
28.04.2009
Fot. Bohdans Turžaņskis
  iepriekšējs trolejbuss    341 342 343    nākamais trolejbuss    
uz augšu uz Debrecenu    
   
   
stat4u